Membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo je zariedenie na čerpanie kvapalín a plynov malého objemu, prípadne na miešanie a zmiešavanie kvapalín. Čerpadlo umožňuje čerpanie vody, krvi, gélov, kalov, pasty, lepidiel, suspenzií a emulzií. Je nimi možné čerpať viskózne, abrazívne alebo leptavé kvapaliny a tiež kvapaliny s obsahom pevných častíc. Výhodov je že čerpadlo je plne uzatvorené, a preto nedochádza ku kontaktu čerpanej látky a okolitého prostredia.

Princíp činnosti

memb 1
Čerpadlo tvorí uzatvorená nádoba oddedelená pružnou membránou. Membrána je pripojená k tiahlu spojeného s pohonom. Kmitavý pohyb tiahla sa prenáša na membránu, ktorá svojim pohybom mení objem priestoru uzatvorenej nádoby. Priestor pod membránov je osadený nasávacím a výtlačným ventilom, ktoré sa otvárajú v závislosti na podtlaku resp. pretlaku v priestore pod membránou. Niekedy je pre zvýšenie účinnosti a plynulosti čerpania tiahlo prepojené s dvoma membránami, pričom súčasne jedna časť čerpadla čerpe a druhá tlačí. Pri nasávaní je nasávací ventil otvorený a výtlačný ventil uzatvorený. Kvapalina prúdi do telesa čerpadla. Pri výtlaku je nasávací ventil uzatvorený a výtlačný ventil otvorený, kvapalina je vytláčaná z telesa čerpadla. Niekedy je uzatvorená aj časť nádoby nad membránou, membrána je potom poháňaná podtlakom a pretlakom v priestore nad membránou (napr. pneumaticky, alebo hydraulicky).

 

Druhy čerpadiel

Každý typ membránových čerpadiel je vhodný pre špecifické použitie.

 • bežné čerpadlá pre vzduch a bežné kvapaliny
 • čerpadlá pre ATEX: čerpadlá na horľavé kvapaliny, výbušniny, alkoholy, rozpúšťadlá. Čerpadlá súlade so smernicou ATEX 94/9/EC. Vodivé materiály zabezpečujú nehromadenie elektrostatického náboja v čerpadle.
 • duálne čerpadlá pre zmesi dvoch rôznych produktov
 • čerpadlá kalov
 • opláštené čerpadlá: pre prenos tepla, plášť udržiava teplotu čerpanej kvapaliny
 • práškové čerpadlá

Aplikácie

 • Chemický priemysel - presun kyselín, alkálií, liehu, rozpúšťadiel a citlivých výrobkov, ako napríklad latex, emulzie a chemické odpady...
 • Povrchové úpravy - na prepravu chemických látok zo skladovacích nádrží, chemikálie pre morenie, galvanizovania vrátane odstránenia odpadných látok...
 • Vodárenstvo - pre čerpanie vody, vzoriek, silných kyselín a zásad, vločkovacích činidiel, kalov...
 • Papierenský priemysel - lepidla, kremičitanu sodného, farbív, oxidov titánu, chemikálií na bielenie, odpadové vody...
 • Potravinársky a kozmetický priemysel. Umožňujú prenos potravín ako sú polievky, smotana, sirup, mlieko, jogurt, čokoláda, cesto, krém, lepidlo, parfumy, zubné pasty, atď.
 • Strojárstvo - manipulácia s ropou, mazivá, chladiace kvapaliny, čistiace prostriedky a čistiace rozpúšťadlá a odpadné chemikálie.
 • Tlačiarenský priemysel - čerpanie vody, farby, tlačiarenských farieb, lakov, lepidiel a rozpúšťadiel.
 • Farmaceutický a biotechnologický priemysel - hygienicky nepriepustná membrána umožňuje prenos materiálov biologicky a chemicky aktívnych.
 • Automobilový priemysel - na čerpanie palív, olejov a pod.

www.abro.sk


Kompresy, dúchadla, vývevy


Predstavenie firmy

Ponúkame Vám už 20 rokov komplexné služby v oblasti predaja a servisu vývev, dúchadiel, kompresorov a sušičiek vzduchu. Sme zastúpením firmy Gebruder Becker a Alup, OMI, NITTO pre Slovensky trh. Špecializujeme sa na servis lamelových dúchadiel (kompresorov) a vývev, dúchadiel s bočným kanálom. Ďalej servisujeme: Skrutkové kompresory, piestové kompresory, rootsove dúchadlá a vývevy, vodokružné vývevy, piestikové dúchadlá, membránové vývevy a dúchadlá...Kontakt